ไส้กรองน้ำ

ใส้กรองเกรด A

—————————————————————————————————————-

 

ใส้กรองเรซิ่น 10-20นิ้ว

ใส้กรองเมมเบรน 4040

ใส้กรองเมมเบรน 50-150g

ใส้กรองพีพี 10-20นิ้ว

ใส้กรองแคบซูล 8-10นิ้ว

ใส้กรองคาร์บอน 10-20นิ้ว